(Bright Rain 'n Gale of Weimar's Joy Feld- und Wasserprüfung, VGP, HD A2)

News / Nieuws

P U P P I E S ? ?

Medio augustus 2007 zal Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy gedekt worden door Dual Champion Dust Storm on the Rise (USA). Dusty is net als zijn vader en moeder veldwerk- en schoonheidskampioen en heeft als HD uitslag Excellent. Medio september 2007 weten wij of deze dekking succesvol is geweest.

Dust Dewdrop
DC Dust Storm on the Rise
Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy

Arround the 15th August Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy will be mated to Dual Champion Dust Storm on the Rise (USA). Just like his Sire and Dam Dusty is a dual champion combining field trial merits with show quality. His hips are rated Excellent. Four weeks later we will know if Dewdrop will carry puppies.

Op 15 juni 2007 hebben wij met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van Windy. Windy werd 12 jaar en bijna negen maanden en heeft ons leven op ongelooflijke wijze verrijkt. Zij stond aan de basis van "Of Weimar's Joy" en het is voor ons een troost dat wij veel van haar kenmerkende eigenschappen terugzien in haar nakomelingen. Wij zullen haar nooit vergeten!

Windy

On 15th June 2007 we have had take farewell of Windy with pain in our heart. Windy became 12 years and almost nine months of age and has enriched our life in a remarkable way. She stood to the basis of "Of Weimar's Joy" and it is for us a consolation that we find much of her characteristics in her descendants. We will never forget her!

In april 2007kwalificeerde Charming Darcy of Weimar's Joy van de fam. Timmers zich voor het FCI internationaal schoonheidskampioenschap. Proficiat!

Op 6 en 7 oktober 2006 nam Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy deel aan de Verbands Gebrauchsprüfung (VGP) bij de Duitse Weimaraner Klub e.V. Dewdrop presteerde prima en wist deze "Meisterprüfung" (ÜF) te behalen met 281 punten.

VGP

The 6th and 7th October 2006 Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy participated at the "Verbands Gebrauchsprüfung (VGP)" organized by the Germnan Weimaraner Club. Dewdrop performed very and passed for the "Mastertest" with 281 points.

Op 10 september 2006 werd de WSH/KNJV Jachthondenproef te Heerle afgelegd door Dédito di Primavera of Weimar's Joy van Dario Martina, Destiny's Dyma of Weimar's Joy van Ger Hagen en Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy van Jur Deckers. Dodi behaalde een C-diploma met 40 punten, Dyma een B-diploma met 63 punten en Dewdrop eveneens een B-diploma met 61 punten. Een dag later, op de KNJV Jachthondenproef te Nootdorp behaalde Dodi en Dyma allebei een KNJV-B Diploma. Vrijdag 15 september 2006 was het opnieuw raak: Dodi en Dyma behaalden beide een KNJV B-diploma. Op 16 september 2006 sloot Dewdrop de KNJV proef in Harich af met een C-diploma. Een prima resultaat. Proficiat Dario en Ger!

dodi drup dyma
Dédito di Primavera of Weimar's Joy
Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy
Destiny's Dyma of Weimar's Joy

At the Retrievingtest of the Royal Dutch Hunters Society, organized by the Dutch Weimaraner Club the 10th September 2006 , Dédito di Primavera of Weimar's Joy owned and handled by Mr Dario Martina, obtained the KNJV-C certificate with 40 points, Destiny's Dyma of Weimar's Joy owned and handled by Mr Ger Hagen received the KNJV B-Certificate with 63 points and Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy owned and handled by Mr Jur Deckers obtained the KNJV B Certificate with 61 points. A day later, the 11th September 2006 Dodi and Dyma participated at the KNJV Retrievingtest in Nootdorp where both of them obtained the KNJV B Certificate Friday 15th September 2006 there wedre again two B-certificates for both Dodi and Dyma. On Saturday 16th September 2006 Dewdrop was awarded the C-certificate at the KNJV Retrievingtest in Harich.Well done Dario and Dodi and Ger and Dyma!


Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy CAC/CACIB/BOB en vierde in de rasgroep keuring Internationale Hondenshow "Ahoy" Rotterdam 27 augustus 2006 (Keurmeester de heer R. Osterwalder (Zwitserland))

drup

Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy CAC/CACIB/BOB and Fourth in the group Pointing Dogs at the International Dogshow"Ahoy" Rotterdam 27th August 2006 (judge Mr R. Osterwalder (Switserland))

WSH Kampioenschaps Clubmatch /

Championship Clubshow Dutch Weimaranerclub

Op de jaarlijkse kampioenschapsclubmatch van de vereniging “De Weimarse Staande Hond”, 7 mei 2006, was Yvonne met twee honden aanwezig: Moeder Autumn Breeze of Weimar’s Joy (uitkomend in de veteranenklas teven) en dochter Dazzling Dewdrop of Weimar’s Joy (uitkomend in de gebruikshondenklas teven). Zowel Breeze als Dewdrop werden met een 1 Uitmuntend gewaardeeerd door de keurmeester Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint en dus beste van de veteranenklas teven en beste van de gebruikshondenklas teven. Breeze en Dewdrop werden gezamenlijk uitgebracht in de koppelklas en ook daarbij werden zij aangewezen als beste koppel. De andere door ons gefokte Weimaraners die aanwezig waren lieten een gedifferentieerd beeld zien, variërend van 1 Uitmuntend en reserve CAC tot de kwalificatie Goed. Wij zijn ontzettend trots op alle door ons gefokte honden die aanwezig waren!

Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy 1st Excellent Field Trial Class
Autumn Breeze of Weimar's Joy 1st Excellent Veteran Class

At the championship clubshow organized by the Dutch Weimaraner Club, 7th May 2006, Yvonne was present with two of our bitches: mother Autumn Breeze of Weimar’s Joy (who was presented at the veteran class bitches) and daughter Dazzling Dewdrop of Weimar’s Joy (who came out at the field trial class bitches). Jur had to stay home to look after our 11,5 years old Windy, who is recovering form a severe hernia operation. Both Breeze and Dewdrop were awarded with the qualification 1st Excellent by the Judge Mrs Tuus van Adrichem Boogaert-Kwint and therefore best of the veteran class bitches and best of the field trial class bitches. Breeze and Dewdrop were presented together in the couple class and the Judge also awarded them as best couple of the day.. The qualifications other Weimaraners bred by Of Weimar’s Joy that were present at the clubshow varied for a 1st Excellent and reserve CAC to the qualification Good. We are however very proud to have been present with all of the dogs we bred.

Internationale Rassehunde Zuchtschau Emsland

Yvonne besloot met Dazzling Dewdrop maar eens de grens over te gaan. Op 22 en 23 april 2006 vond de CAC/CACIB Internationale Rassehunde Zuchtschau plaats in de Emslandhallen in Lingen/Ems. De catalogus bevat ruim 2.300 ingeschreven honden en Dewdop kwam op 23 april 2006 uit in de gebruikshondenklas en werd gekwalificeerd met 1 Uitmuntend, CAC en CACIB.

Yvonne decided to go abroad and present Dazzling Dewdrop at the CAC/CACIB International Rassehunnde Zuchtschau at the Emslandhallen in Lingen/Ems (Germany). The catalogue contains more then 2.300 registered pure bred dogs and Dewdop was entered the 23rd April 2006 in the field trial class. She was awarded the 1st Excellent and the CAC en CACIB.

G&G / Obedience

Op 22 april 2006 behaalde Dazzling Dewdrop of Weimars’s Joy bij de KC Sneek e.o. het Cynophilia Gedrag & Gehoorzaamheidsdiploma B met 246 punten.

The 22nd April 2006 Dazzling Dewdrop of Weimar’s Joy passed for her official Kennel Club Obedience exam Cynophilia G&G B organised by the Dog School Sneek with 246 points.

Paasshow Leeuwaden/ Eastern Show Leeuwarden

Elk jaar organiseert de KC Friesland de zogenaamde Paasshow in het FEC te Leeuwarden. Dit jaar viel Paasmaandag op 17 april 2006. Wij zijn ontzettend trots te melden dat Chivvy of Weimar’s Joy van Joke Zwager met het 1 Uitmuntend in de Kampioenschapklas tevens beste Weimaranerteef van de dag werd en om die reden in aanmerking kwam voor het CAC en CACIB. In de gebruikshondenklas ontving Charming Darcy of Weimar’s Joy van de familie Timmers het 1 Uitmuntend en Dazzling Dewdrop of Weimar’s Joy het 2 Uitmuntend. Op de kampioenschapsclubmatch zou dat andersom zijn. De moeder van deze beide dames, Autumn Breeze of Weimar’s Joy, werd met 1 Uitmuntend beste in de veteranenklas teven.

Every Year there is an CAC/CACIB International Eastern Dog Show in Leeuwarden. This year Eastern Monday was on the 17th of April. We are very proud to announce that Chivvy of Weimar’s Joy, owned by Joke Zwager, was awarded the 1st Excellent in the championship classChivvy became best bitch of the day and was presented the CAC and CACIB. In the field trial class the 1st Excellent went to Charming Darcy of Weimar’s Joy, owned by Mr and Mrs Timmers and Dazzling Dewdrop of Weimar’s Joy got the 2nd Excellent in that class. At the championshipshow of the Weimaraner club it was the other way around. The mother of these two bitches, Autumn Breeze of Weimar’s Joy, was with a 1st Excellent, best bitch in the veteran class.

Schotland 2006

Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy having a great time on the Grouse

Tijdens de Internationale CAC/CACIB Kersthow 2005 te Wychen werd Chivvy of Weimar's Joy met 1 Uitmuntend in de gebruikshondenklas, beste teef en tevens beste van het ras. Proficiat Joke Zwager!

Chivvy of Weimar's Joy

At the International CAC/CACIB Christmas Dogshow 2005 in Wychen (NL) Chivvy of Weimar's Joy was placed 1st Excellent in the field trial class and she became best bitch and best of breed. Well done Chivvy and her owner and handler Joke Zwager.


Tijdens de Clubmatch van de KC Sneek e.o. op 8 oktober 2005 werd Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy beste teef en tevens beste van het ras. In de eindkeuring van de rasgroep Voorstaande Honden eindigde Dewdrop als derde in de groep!

Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy

At the Clubshow of the KC Sneek e.o. 8th October 2005 Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy was placed 1st and became best bitch and best of breed. In the group Pointing Dogs Dewdrop was placed third.


In het weekend van 30 september/1 oktober 2005 werd door Bright Rain 'n Gale of Weimar's Joy bij de Oostenrijkste Weimaraner Vereniging met succes de Voll Gebrauchsprüfungprüfung afgelegd. Rainy beschikt nu - nest als haar zus Autumn Breeze en haar moeder Grayshar Windsong on the Rise - over het VGP diploma.

In the weekend of the 30th September/1st October 2005 Bright Rain 'n Gale of Weimar's Joy participated at Vollgebrauchsprüfung (Mastertest) organized by the Austrian Weimaraner Club near Vienna. Rainy passed for her Mastertest and is now the proud owner of a VGP diplom, just like her sister Autumn Breeze and her mother Grayshar Windsong on the Rise.


Dédito di Primavera of Weimar's Joy van Dario Martina behaalde op de KNJV-WSH Jachthondenproef die op 11 september 2005 te Heerle plaatsvond het KNJV-B diploma met 59 punten. Proficiat Dario en Dodi!

At the Retrievingtest of the Royal Dutch Hunters Society, organized by the Dutch Weimaraner Club, Dédito di Primavera of Weimar's Joy owned and handled by Mr Dario Martina, obtained the KNJV-B certificate with 59 points. Very well done, Dario and Dodi!


Destiny's Dyma of Weimar's Joy van Ger Hagen was ook actief op verschillende KNJV-Jachthondenproeven. Dyma behaalde op 5 september 2005 het KNJV-C diploma met 41 punten, op 11 septembver 2005 bij de KNJV-WSH Jachthondenproef te Heerle opnieuw een KNJV-C diploma met 41 punten, een dag later op 12 september 2005 een KNJV-B diploma met 68 punten en tot slot op 16 september een KNJV-C diploma met 42 punten. Proficiat.

Destiny's Dyma of Weimar's Joy owned and handled by Mr Ger Hagen was very active at the Retrieving tests of the Royal Dutch Hunters Society. Dyma was awarded the 5th September 2005 the KNJV-C diplom with 41 points, the 11th September 2005 again a KNJV-C diplom with 41 points, one day later in The Hague the 12th September 2005 a KNJV-B diplom with 68 points and finaly the 16th September a KNJV-C diplom with 42 points. Well done Ger and Dyma!


Op zaterdag 10 september 2005 behaalde Kamp. Baroness Mara of Weimar's Joy van Machteld van der Linden op de int. hondenshow te Oostende (België) het laatste benodigde punt voor haar FCI INTERNATIONAAL KAMPIOENSCHAP. Zij werd beste teef, best of breed en zesde in de eindkeuring van de groep.

Ned. Lux en Int. Ch Baroness Mara of Weimar's Joy

Saturday 10th September at the International Dog Show in Oostende (Be;gium) Ch Baroness Mara of Weimar's Joy, owned and handled by Miss Machteld van der Linden, was awarded the final championship ticket she needed to apply for the title FCI INTERNATIONAL SHOW CHAMPION. Mara became best bitch, best of breed and was placed 6th in the group pointing dogs.

 

Jubilee in Austria

Jubileum in Oostenrijk

Maak uw keuze

Make your choice

Joy & Chivvy (© painted by Mrs. Riet)
Windy & Joy (© painted by Mrs. Riet)
 
Brando (© drawing by  B. van der Post) All rights reserved. No part of these drawings may be reproduced in any form without written permission of the artist Windy's first litter: from left to right: Autumn Breeze, American Heritage, Axel Reiteralm and Ancient Hunter (© drawing by Mrs Kunny Manting) All rights reserved. No part of this drawing may be reproduced in any form without written permission of the artist Windy (© drawing by Miss B. van der Post) All rights reserved. No part of these drawings may be reproduced in any form without written permission of the artist

Dewdrop, Breeze, Rainy and Windy

(Lux Ch Dazzling Dewdrop of Weimar's Joy JW '03, HZP, HD A1)

DE WEIMARANER, Nederlandstalig standaardwerk over de Weimarse Staande Hond, 624 pagina's, verschenen in oktober 2001, auteur J.A.M. Deckers (red)

De prijs van DE WEIMARANER bedraagt voor leden van de rasvereniging De Weimarse Staande Hond € 25,-- en voor niet leden € 30,-- (exclusief verzend en verpakkingskosten). Het boek is per email te bestellen bij de rasvereniging: clubartikelen@weimaraners.nl

Weimaraner Jubileum boek/ Weimaraner Memory Yearbook
Dit boek is inmiddels verschenen. Het boek beschrijft de viering van het 100 jarig bestaan van de Duitse Weimaraner Klub e.V. in 1997 in Weimar. Het boek is schitterend verzorgd, voorzien van een harde gelamineerde kaft en bevat een grote hoeveelheid foto’s en tekeningen. Het boek is tweetalig uitgevoerd (Engels en Duits). Wilt u alvast een voorproefje, klik dan op folder Het jubileumboek telt 255 pagina en is te bestellen bij:
This book was published early 2003. The book describes the Weimaraner celebrates 100 years. Here is a book detailing the exciting celebrations about this historic event held in Weimar, Germany 1997. The layout is fashioned in a "Yearbook" style to utilize as many photos and graphic images as possible. Each book features a film laminated, case bound cover and a page count of 255. More information press here. The book can be ordered at:
 
USA
Mrs Deborah G. Andrews 
Salem WV 26426-9469, USA

Tel. 001-3047823009, Fax 001-3047822403

E-Mail: furstpless@iolinc.net
Of  in Duitsland/or in Germany: Brigitta Guggolz
Köhlerwaldweg 11, 69259 Wilhelmsfeld

Duitsland/Germany

Tel. 00496220-6766, Fax 00496220-7866

E-Mail: gittagugg@aol.com

Voor verdere informatie/for further information:Of Weimars Joy

 

 
Deze website werd met de grootste zorg opgesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie en begeleidend advies kunnen verschaffen.Doorklikken op deze pagina houdt de aanvaarding van deze disclaimer in.

Powered by counter.bloke.com
laatst bijgewerkt op 28 juni 2008 / last edited 28th June 2008