Jubileum in Oostenrijk

Succes voor “Of Weimar’s Joy” in Oostenrijk

Ter gelegenheid van het 80 jarige bestaan van de Oostenrijkse Weimaranervereniging werd in de schitterende omgeving van de oude stad Krems een jubileumweekend georganiseerd. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober 2004 vond er zowel een CACIT Feld- und Wasserprüfung als een CACIT Vollgebrauchsprüfung plaats in de omgeving van Stift Göttweig in de buurt van Krems. Op zondag een kampioenschapsclubmatch waarbij het CACA in competitie was.

Om te acclimatiseren ging de toch nog grote groep Nederlanders (in gezelschap van Mrs Di Arrowsmith) die het complete hotel Heiss in Kirchberg am Wagram had afgehuurd op donderdag wandelen rondom slot Grafenegg (zo’n 10 minuten rijden van het hotel) . Dit slot werd tot voor kort bewoond door de familie Ratibor von Hohenlohe (Prins Hans Ratibor von Hohenlohe was destijds de eerste voorzitter van de Oostenrijkse Weimaraner Vereniging).

Voor de CACIT Feld- und Wasserprufüng waren 26 honden ingeschreven. 22 Weimaraners namen daadwerkelijk deel aan de wedstrijd, waaronder Ned. Kamp. Baroness Mara of Weimar’s Joy G&G 3 (Mara) voorgejaagd door Machteld van der Linden, Destiny’s Dyma of Weimar’s Joy (Dyma), voorgejaagd door Ger Hagen en Dazzling Dewdrop of Weimar’s Joy (Dewdrop) voorgejaagd door Jur Deckers. Mara is 50% Amerikaans (moeder Lux Kamp Grayshar Windsong on the Rise VJP, HZP, VGP I) en 50% Engels (vader Forgun Fiftyfive). Dyma en Dewdrop zijn 50% Engels (vader Sh Ch Gunalt Wharfe at Rockleyan) en 25% Duits / 25% Amerikaans (moeder Autumn Breeze of Weimar's Joy VJP, HZP, VGP JW '98 kwam voort uit Lux Kamp Grayshar Windsong on the Rise X Dargo vom Blanken VJP, HZP, VGP I). Het resultaat mag er zijn. Voor Mara in de leeftijdscategorie B (oudere honden) een derde prijs Feld- und Wasserprüfung met 271 punten. Voor Dyma in de leeftijdscategorie A (jonge honden tot 2 jaar oud) een tweede prijs Feld- und Wasserprüfung met 280 punten. Voor Dewdrup (eveneens leeftijdscategorie A) een derde prijs Feld- und Wasserprüfung met 261 punten.

Voor de CACIT Vollgebrauchsprüfung waren 21 honden ingeschreven waarvan er 18 daadwerkelijk aan de proef deelnamen. Drie combinaties behaalden geen diploma. Bij de 15 combinaties die wel met een diploma van deze buitengewoon zware proef naar huis gingen zat ook een Nederlandse korthaar Weimaraner, namelijk Charming Darcy of Weimar’s Joy (dezelfde ouders als Dyma en Dewdrop), voorgejaagd door Wil Timmers, die een tweede prijs VGP met 352 punten behaalde en als enige Nederlander met een VGP diploma naar huis ging..

Op zondag 3 oktober 2004 was buiten de Stift Göttweig een kampioenschapsclubmatch (CACA-Klubsiegerzuchtschau). Gekeurd werd door de heren Marek Roszkiewicz (Polen) en Josef Heger (Oostenrijk). Ofschoon hierbij Oostenrijkse schoonheidskampioenschapsprijzen in competitie zijn, wordt met de aanduiding “Zuchtschau”  al aangegeven dat hier bijzonder streng gekeurd wordt op  fokeigenschappen. In de open klas teven behaalden Dyma en Dewdrop beiden het Uitmuntend. In de gebruikshondenklas teven waren 8 Weimaraners ingeschreven. Aan slechts drie daarvan werd het Uitmuntend uitgereikt. Charming Darcy werd als 3e Uitmuntend geplaatst en haar nestzusje Chivvy of Weimar’s Joy van Joke Zwager werd als 2e Uitmuntend geplaatst èn zij ontving daarenboven het reserve CACA.

Het was kortom een fantastisch weekend:
Qua werkprestaties: elk van de drie aan de Feld- und Wasserprüfung deelnemende “Of Weimar’s Joy” teefjes ging met een diploma naar huis en een vierde zelfs met een tweede prijs VGP.
Qua exterieur: Alle vier van de aan de Klubsiegerzuchtschau deelnemende “Of Weimar’s Joy” korthaarteven werden gekwalificeerd met een Uitmuntend (en één daarvan zelfs met een reserve CACA).
Zulke resultaten zijn de lange reis meer dan waard.

Voor een sfeerbeeld bekijk het fotoalbum!

  aangepast op 8 oktober 2004